خدمات پس از فروش

کلیه خدمات جرثقیل اهم از فروش قطعه ،نصب ،تعمیر و سرویس از 2 تا 5 سال  دارای خدمات پس از فروش می باشند.

کلیه حقوق و مزایای این وب سایت متعلق به مجموعه جرثقیل مکاترونیک می باشد.