گارانتی خدمات

اصولا ارائه خدمات و سرویس بدون گارانتی امری نادرست و اشتباه است .ما با اشراف کامل بر خدمات خود در کلیه زمینه های جرثقیل بسته به نوع سرویس ارائه شده مدت زمان را به عنوا گارانتی در نظر می گیریم.

اطمینان و کیفیت را با ما تجربه کنید.

ما با ارائه فاکتورهای رسیم و گارانتی معتبر خدمات خیال شما را از بابیت کیفیت سرویس ارائه شده راحت و آسوده می کنیم.

گارانتی سرویس ،تعمیر و نصب جرثقیل از یک ماه تا 1 سال

کلیه حقوق و مزایای این وب سایت متعلق به مجموعه جرثقیل مکاترونیک می باشد.