طرف قرار داد با شرکتهای بزرگ و معتبر

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ما با شرکت های بزرگ و معتبری نظیر شرکت سایپا،شرکت نفت و بسیاری از ارگان ها و شرکتهای معتبر دولتی و خصوصی طرف قرارداد و همکاری هستیم.


کلیه حقوق و مزایای این وب سایت متعلق به مجموعه جرثقیل مکاترونیک می باشد.