ارائه فاکتور رسمی فروش

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بسیاری از خریداران جرثقیل درخواست ارائه فاکتور رسمی فروش دارند. مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا امکان ارائه فاکتور رسمی فروش برای جرثقیل‌ها و قطعات فروخته‌شده را دارا است. در صورت ارائه فاکتور فروش ۹ درصد به هزینه قطعه یا جرثقیل فروخته‌شده افزوده می‌شود. 


جرثقیل مکاترونیک آریا

جرثقیل مکاترونیک آریا
بهترین ارائه دهنده خدمات جرثقیل
نصب جرثقیل
جوشکاری جرثقیل
قطعات جرثقیل

آخرین مطالب

کلیه حقوق و مزایای این وب‌سایت متعلق به مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا می‌باشد.