عوض کردن واسکازین گیربکس

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واسکازین گیربکس باید در مدت‌زمان‌های مشخص (بسته به نوع جرثقیل و میزان کارکرد) تعویض شود. همچنین سرویس‌کار جرثقیل می‌تواند هرازگاهی واسکازین جرثقیل را چک کند و در صورت بروز مشکل در واسکازین آن را تعویض کند. یکی از راه‌های که می‌توانید به‌راحتی متوجه شوید که آیا واسکازین کیفیت مرغوبی دارد یا خیر این هست که دو انگشت خود را در واسکازین بکنید سپس انگشتان خود را بر روی‌هم بسایید. درصورتی‌که احساس زبری و وجود دانه‌های ریز در واسکازین کردید باید واسکازین را عوض کنید. در هر بار عوض کردن واسکازین پیشنهاد می‌شود که گیربکس کاملاً شسته شود.

ریختن واسکازین در گیربکس

گیربکس‌های بزرگ معمولاً یک قسمت برای ورود واسکازین و یک قسمت برای خروج واسکازین دارند. این قسمت‌ها با پیچ بسته می‌شوند. در هنگام تعویض واسکازین گیربکس پیچ پایینی باز می‌شود و واسکازین کهنه تخلیه می‌شود. سپس پیچ بسته می‌شود. سپس پیچ بالا باز می‌شود و واسکازین تازه  درون گیربکس ریخته می‌شود.

گیربکس‌های کوچک تنها یک قسمت برای پر کردن واسکازین دارند. این گیربکس‌ها پیچ تخلیه ندارند. هنگام تعویض واسکازین این گیربکس‌ها، پیچ ورودی باز می‌شود و گیربکس خم می‌شود سپس واسکازین بیرون ریخته می‌شود. درنهایت واسکازین تازه درون گیربکس ریخته می‌شود.


جرثقیل مکاترونیک آریا

جرثقیل مکاترونیک آریا
بهترین ارائه دهنده خدمات جرثقیل
نصب جرثقیل
جوشکاری جرثقیل
قطعات جرثقیل

آخرین مطالب

کلیه حقوق و مزایای این وب‌سایت متعلق به مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا می‌باشد.