تولید جرثقیل دروازه ای با بازوی متحرک

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جرثقیل‌های دروازه‌ای با بازوی متحرک ازجمله جرثقیل‌های بسیار کاربردی در گمرک‌ها و بندرها هستند. این جرثقیل‌ها بازویی دارند که با استفاده از آن می‌توان بار را از کشتی تخلیه کرد و یا به داخل کشتی انتقال داد. معمولاً این بازوها برای انتقال بار با وزن نسبت کمتری استفاده می‌شود. بارهای سنگین نظیر کانتینر حتماً بایستی با جرثقیل دروازه‌ای مخصوص یا جرثقیل بندری جابه‌جا شود. هنگام انتقال بارهای سنگین از کشتی، کشتی بایستی به‌صورت ثابت در جای مخصوص بایستد، سپس عمل انتقال بار انجام شود.

مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا جرثقیل‌های دروازه‌ای با بازوی تحرک را در تناژ مختلف تولید می‌کند.


کلیه حقوق و مزایای این وب‌سایت متعلق به مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا می‌باشد.