آزمایش بلند کردن بار جرثقیل در چه فواصلی باید انجام شود؟

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

(الف) آزمایش بار اثبات جرثقیل‌ها باید در فواصل زمانی زیر انجام شود: (۱) در مورد جرثقیل‌های جدید، قبل از استفاده اولیه و پس‌ازآن هر ۴ سال. (۲) در مورد جرثقیل‌های بدون گواهی که در حال استفاده بوده‌اند، در زمان صدور گواهینامه اولیه و پس‌ازآن هر ۴ سال یک‌بار.

همچنین تست  کامل باید هر6 ماه یک‌بار برای تجهیزات بالابر و هرگونه لوازم جانبی مرتبط مورداستفاده برای بلند کردن افراد انجام شود.  مگر اینکه مجموعه پروتکل تست دیگری را در نظر داشته باشد.


کلیه حقوق و مزایای این وب‌سایت متعلق به مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا می‌باشد.