تراشکاری قطعات جرثقیل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برخی قطعات مکانیکی جرثقیل همانند قطعات خودرو و ماشین در صورت خرابی به تراشکاری و جوشکاری نیاز دارند. درواقع تراشکاری یکی از پروسه‌های تعمیر این قطعات است. برای مثال قطعاتی مانند گیربکس و چرخ‌دنده‌های جرثقیل در صورت خرابی باید به تراشکاری فرستاده شوند. در صورت ساییده شدن و سوراخ شدن قطعات نیز با جوشکاری کردن امکان رفع مشکل وجود دارد.

جدا از خدمات تعمیرات در تولید برخی قطعات مکانیکی نیز از تراشکاری استفاده می‌شود. برای مثال در تولید درام از دستگاه‌های سنگین تراشکاری استفاده می‌شود. برای جوشکاری نیز جوشکاری co2 انجام می‌شود.

ما جهت تعمیر و نگهداری جرثقیل با بهترین و دقیق‌ترین مجموعه‌های تراشکاری قطعات جرثقیل همکاری داریم.


جرثقیل مکاترونیک آریا

جرثقیل مکاترونیک آریا
بهترین ارائه دهنده خدمات جرثقیل
نصب جرثقیل
جوشکاری جرثقیل
قطعات جرثقیل

آخرین مطالب