گواهی سلامت جرثقیل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در برخی شرکت‌ها و مجموعه‌های صنعتی تجهیزات مورداستفاده باید گواهی استاندارد، گواهی سلامت و یا  معاینه فنی داشته باشند. در این مراکز درصورتی‌که گواهی سلامت جرثقیل وجود نداشته باشد، شرکت حق استفاده از جرثقیل را ندارد. جرثقیل‌ها نیز تجهیزاتی هستند که در برخی موارد نیاز به اخذ گواهی سلامت دارند. در ارائه گواهی سلامت جرثقیل کلیه موارد نظیر سیم‌کشی، روغن‌کاری، ترمزها و  نحوه کارکرد جرثقیل به‌صورت کامل چک و کنترل می‌شود.


جرثقیل مکاترونیک آریا

جرثقیل مکاترونیک آریا
بهترین ارائه دهنده خدمات جرثقیل
نصب جرثقیل
جوشکاری جرثقیل
قطعات جرثقیل

آخرین مطالب

کلیه حقوق و مزایای این وب‌سایت متعلق به مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا می‌باشد.