جرثقیل های ریلی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جرثقیل‌های ریلی دارای راهبری ریلی هستند. این جرثقیل‌های می‌توانند بر روی ریل‌های قطار حرکت کنند و یا سیستم حرکتی دروازه‌ای داشته باشند. جرثقیل‌های دروازه‌ای مورداستفاده در بندرها، جرثقیل‌های سقفی و جرثقیل‌های نیم دروازه‌ای و حتی تاور کرین ها نیز ازجمله جرثقیل‌های ریلی هستند.


جرثقیل مکاترونیک آریا

جرثقیل مکاترونیک آریا
بهترین ارائه دهنده خدمات جرثقیل
نصب جرثقیل
جوشکاری جرثقیل
قطعات جرثقیل

آخرین مطالب

کلیه حقوق و مزایای این وب‌سایت متعلق به مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا می‌باشد.