مشاغل مرتبط با جرثقیل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در زیر برخی مشاغل مرتبط با جرثقیل را ذکر می‌کنیم

اپراتور جرثقیل

مهندس جرثقیل

 مشاور ایمنی جرثقیل

بازرس جرثقیل

خریدار / عامل خرید جرثقیل

فروشنده جرثقیل / فروش صنعتی

تعمیرکار جرثقیل

سرویس‌کار جرثقیل

نصاب جرثقیل

مدیر تضمین کیفیت.


جرثقیل مکاترونیک آریا

جرثقیل مکاترونیک آریا
بهترین ارائه دهنده خدمات جرثقیل
نصب جرثقیل
جوشکاری جرثقیل
قطعات جرثقیل

آخرین مطالب