آموزش اپراتور جرثقیل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ما برای شرکت‌های طرف قرارداد با ساخت و تعمیر و نگهداری جرثقیل، در صورت نیاز این شرکت‌ها آموزش ويژه برای اپراتوری و مدیریت جرثقیل می‌دهیم.

ما برای کارگران شما آموزش اپراتور ارائه می‌دهیم تا بدانند چگونه با جرثقیل به‌صورت ایمن کار کنند. تیم مجموعه مکاترونیک آریا بیش از 100 اپراتور و کارگر را برای کار با جرثقیل‌ها مختلف آموزش داده است.


جرثقیل مکاترونیک آریا

جرثقیل مکاترونیک آریا
بهترین ارائه دهنده خدمات جرثقیل
نصب جرثقیل
جوشکاری جرثقیل
قطعات جرثقیل

آخرین مطالب