کلید کنترل جرثقیل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کلید کنترل جرثقیل برای کنترل جرثقیل استفاده می‌شود. این کلید با یک سیم به جرثقیل وصل هست و معمولاً از آن آویزان است. اگر جرثقیلی کلید کنترل و کیبورد، هر دو را داشته باشد؛ بهتر است کلید کنترل را جمع می‌کنند و به‌عنوان زاپاس نگه‌دارند و از کیبورد استفاده کنند. جرثقیل‌داران دقت داشته باشند که اتصال هم‌زمان کلید کنترل و کیبورد به جرثقیل می‌تواند خطرناک باشد. استفاده هم‌زمان از این دو می‌تواند امکان اشتباه اپراتور را افزایش داده و خطرآفرین باشد.


جرثقیل مکاترونیک آریا

جرثقیل مکاترونیک آریا
بهترین ارائه دهنده خدمات جرثقیل
نصب جرثقیل
جوشکاری جرثقیل
قطعات جرثقیل

آخرین مطالب

کلیه حقوق و مزایای این وب‌سایت متعلق به مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا می‌باشد.